dimarts, 15 de març de 2011

80 anys a espatlles de gegants

Si hem arribat on hem arribat, és per què durant 80 anys hem enfilat a espatlles de gegants. I ara no deixarem que ens retallin els nostres drets socials i nacionals.
Si hem aconseguit veure-hi més enllà, es per què ens hem enfilat a espatlles de gegants.
Issac Newtoon